Obec Rybitví

Obsah stránky

Demolice Lesanky foto I :

Restaurace s kulturním sálem Lesanka byla postavena

v letech 1979 - 1983 samotnými občany obce Rybitví

v takzvané "AKCI Z". Brzy se Lesanka stala vyhlášeným

místem celého pardubického okresu, kde se kromě schůzí,

vítání občánků a plesů konaly i svatby.

Lesanka byla vyhlášeným cílem návštěvníků lázní

v Bohdanči a oblíbenou hospodou celého okolí.

Po revoluci byla prapodivně restituována do soukromých

rukou a bohužel začal nezvratný úpadek.

Nejprve nastal konec různých kuturních akcí a pak

byla uzavřena i samotná restaurace a hospoda, vyhledávané místo

okresní hygienickou stanicí..Vzkříšení slávy dalším podnikatelem

bylo bezúspěšné a tak vše skončilo samotnou demolicí v září 2014.

Foto postupné demolice I :