Obec Rybitví

Obsah stránky

Dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko

MAS Bohdanečsko nás požádalo o spolupráci při seznámení občanů s níže uvedeným projektem:

 

Dovolte nám, abychom se na Vás touto cestou obrátili s žádostí o pomoc a o spolupráci. Momentálně pracujeme na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů a institucí a občanů. Aby mohly být problémy řešeny efektivně, je potřeba v rámci regionu postupovat koncepčně a s jasným záměrem.

Pro potřeby dokumentu jsme vytvořili v Google formuláři dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko. V tuto chvíli sbíráme podklady z území a zpracováváme analytickou část dokumentu. Tím, že i obyvatelé regionu vyjádří svůj názor, pomohou nám lépe zacílit dotace tak, aby jejich využití bylo co nejsmysluplnější. Prosíme Vás tak o co největší předání informace o dotazníku mezi Vaše občany. Můžete jej vložit na své obecní internetové stránky, osobně informovat občany o této možnosti, můžete sdílet dotazník na Facebooku případně informovat rozhlasem o možnosti vyplnění dotazníku. A samozřejmě budeme rádi, když dotazník vyplníte i vy osobně, vaši zastupitelé, rodinní příslušníci atd.

Formuláře budou zpřístupněny k vyplnění do 19. 4. 2021. Jejich vyplnění zabere ani ne 5 minut. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení. To je však v závěru dotazníku uvedeno.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Máme připravené i dotazníky pro neziskové organizace a podnikatele. Ty budeme do území rozesílat po vlastní ose. Případně, pokud byste měli zájem, posíláme odkaz na dotazníky pro neziskové organizace. Můžete vaše spolky informovat o tom, co se realizuje a případně je pobídnout k vyplnění. Dotazníky spolkům budeme rozesílat zítra, stejně tak podnikatelským subjektům.

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfA

Velmi Vám tímto děkujeme za podporu a spolupráci.

 

Ing. Lenka Makovská

projektový manažer SCLLD
MAS Bohdanečsko, z. s.

t:   +420 725 559 932
e:   lenka@mas-bohdanecsko.cz
w: www.mas-bohdanecsko.cz
f:   https://www.facebook.com/bohdanecsko/

 

Datum a čas: 14.04.2021 16:05
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Rybitví na adrese Školní 180 byla veškerá agenda přesunuta na adresu Školní 126 (do prostor bývalé mateřské školky). Úřední deska byla přesunuta o cca 20 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Školní.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.10

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 22. 10. 2021 do 14:00 zkušební střelby.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky