Obec Rybitví

Obsah stránky

Dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko

MAS Bohdanečsko nás požádalo o spolupráci při seznámení občanů s níže uvedeným projektem:

 

Dovolte nám, abychom se na Vás touto cestou obrátili s žádostí o pomoc a o spolupráci. Momentálně pracujeme na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů a institucí a občanů. Aby mohly být problémy řešeny efektivně, je potřeba v rámci regionu postupovat koncepčně a s jasným záměrem.

Pro potřeby dokumentu jsme vytvořili v Google formuláři dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko. V tuto chvíli sbíráme podklady z území a zpracováváme analytickou část dokumentu. Tím, že i obyvatelé regionu vyjádří svůj názor, pomohou nám lépe zacílit dotace tak, aby jejich využití bylo co nejsmysluplnější. Prosíme Vás tak o co největší předání informace o dotazníku mezi Vaše občany. Můžete jej vložit na své obecní internetové stránky, osobně informovat občany o této možnosti, můžete sdílet dotazník na Facebooku případně informovat rozhlasem o možnosti vyplnění dotazníku. A samozřejmě budeme rádi, když dotazník vyplníte i vy osobně, vaši zastupitelé, rodinní příslušníci atd.

Formuláře budou zpřístupněny k vyplnění do 19. 4. 2021. Jejich vyplnění zabere ani ne 5 minut. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení. To je však v závěru dotazníku uvedeno.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Máme připravené i dotazníky pro neziskové organizace a podnikatele. Ty budeme do území rozesílat po vlastní ose. Případně, pokud byste měli zájem, posíláme odkaz na dotazníky pro neziskové organizace. Můžete vaše spolky informovat o tom, co se realizuje a případně je pobídnout k vyplnění. Dotazníky spolkům budeme rozesílat zítra, stejně tak podnikatelským subjektům.

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfA

Velmi Vám tímto děkujeme za podporu a spolupráci.

 

Ing. Lenka Makovská

projektový manažer SCLLD
MAS Bohdanečsko, z. s.

t:   +420 725 559 932
e:   lenka@mas-bohdanecsko.cz
w: www.mas-bohdanecsko.cz
f:   https://www.facebook.com/bohdanecsko/

 

Datum a čas: 14.04.2021 16:05
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky