Obec Rybitví

Obsah stránky

Dotazník

Vážení spoluobčané,


obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě strategického dokumentu naší obce, který bude ku prospěchu všem občanům. Bude sloužit především k plánování obecních projektů a také akcí, s možností čerpání dotačních prostředků do jednotlivých oblastí našeho každodenního života.
Program rozvoje obce, tak bude tvořen za přispění názorů a stanovisek široké veřejnosti.
Vyplněním tohoto dotazníku, týkajícího se spokojenosti či nespokojenosti s kvalitou a podmínkami života v naší obci, tak svobodně vyjádříte svůj vlastní názor, který bude dále využit v rámci strategického plánování.

Dotazník se skládá z 10 jednoduchých otázek a je zcela ANONYMNÍ. Vaše odpovědi budou následně vyhodnoceny a dále zapracovány.

Vámi zvolenou odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor, pouze zakroužkujte.

Vytištěne a vyplněné dotazníky, pak odevzdejte na úřad obce (dále je možné jej zaslat anonymně poštou nebo vhodit do schránky na úřadě) nejpozději do 19. 7. 2019 do 12:00 hodin.
 

Bc. Eva Šmeralová
starostka obce

 

Vložený dokument

Dotazník 2019 pdf pdf 697 kB
Datum a čas: 25.06.2019 11:41
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Rybitví na adrese Školní 180 byla veškerá agenda přesunuta na adresu Školní 126 (do prostor bývalé mateřské školky). Úřední deska byla přesunuta o cca 20 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Školní.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.10

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 22. 10. 2021 do 14:00 zkušební střelby.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky