Obec Rybitví

Obsah stránky

LESANKA - demolice

Likvidace objektu „Lesanka“.

Jak jste si jistě mnozí všimli, v současné době probíhá likvidace objektu bývalé restaurace „Lesanka“. Tento objekt není ve vlastnictví obce, i když jsme o jeho získání usilovali v několika proběhlých dražbách. V poslední dražbě jej získala soukromá firma SK-EKO, která likvidaci realizuje. Zastupitelstvo obce se rozhodlo získat pozemek pod objektem do vlastnictví obce. S  firmou SK-EKO byla uzavřena kupní smlouva o prodeji tohoto pozemku. Po dokončení likvidace objektu a úpravě terénu bude na základě této smlouvy pozemek převeden na Obec Rybitví. K dalšímu využití takto uvolněného prostranství předpokládáme veřejnou diskuzi, Vaše podněty jsou vítány.

 

Radim Voltr, starosta obce