Obec Rybitví

Obsah stránky

Očkování psů proti vzteklině 11. 10. 2023

Očkování psů bude probíhat ve středu 11. října 2023 od 15:00 před budovou obecního úřadu.

Zákon č.182/2008 Sb. O veterinární péči: „Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkování proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“

Datum a čas: 29.09.2023 10:18
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 23.11

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 23. 11. 2023 od 8:00 - 16:00 zkušební střelby z velkorážové munice

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky