Obec Rybitví

Obsah stránky

Plechovky do žlutých kontejnerů !!

 

Rádi bychom Vás informovali, že od 1.7.2020 společnost SmP-Odpady a.s. zavádí na všech svých svozových trasách plastového odpadu tzv. tříkomoditní sběr recyklovatelných odpadů!

 

Z dopisu výkonného ředitele SmP-Odpady a.s., Ing, Strouhala:

 

Nabízíme tím našim zákazníkům jedinečnou možnost bez jakéhokoliv úsilí, nebo dalších nákladů, třídit kovové obaly v rámci žlutých nádob na plasty.

Již od roku 2007 je možné do žlutých kontejnerů společně s plasty ukládat i nápojové kartony (tetrapakové krabice od mléka, džusů, vína…).

Od července tedy přibude třetí komodita, kovové obaly. Kovové obaly zahrnují kovové obaly od nápojů a plechovky od potravin.

Tyto obaly nesmí být znečištěny zbytky potravin a chemickými látkami.

V praxi to znamená, že občan může odložit veškeré plechové a hliníkové obaly do žlutých kontejnerů společně s plasty a nápojovými kartony. Odpad z těchto žlutých kontejnerů putuje následně na třídící linky, kde se roztřídí na jednotlivé komodity. Ty najdou uplatnění jako vstupní surovina k další recyklaci. Ostatní kovy jako například staré hrnce nebo různé kovové výrobky je třeba předat na separační dvůr nebo do sběrny druhotných surovin.

Kontejnery budou v následujících týdnech doznačeny samolepkou informující o možnosti ukládání kovových obalů do žlutých kontejnerů a sběrná síť bude tedy okamžitě k dispozici všem občanům s doposud obvyklou donáškovou vzdáleností.

Věříme, že nový systém třídění kovových obalů si najde brzy mnoho příznivců a přispěje k ještě lepšímu využívání odpadů jako surovin pro recyklaci.

S pozdravem

Ing. Jiří Strouhal

výkonný ředitel SmP-Odpady a.s.

Datum a čas: 01.07.2020 10:36
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 21.09

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 21. 9. 2020 od 9:30 - 14:00 zkušební střelby, 4x střední rána

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky