Obec Rybitví

Obsah stránky

Slovo starosty

Vážení občané,


je to již osm let, kdy jsem byl zvolen starostou obce Rybitví, a protože jsem se již před časem rozhodl znovu nekandidovat do obecního zastupitelstva, rád bych stručně shrnul, co se nám v obci za tu dobu podařilo uskutečnit a jaké nedořešené úkoly mají před sebou příští zastupitelé.

Především bych chtěl zdůraznit, že vhodným sestavováním ročních rozpočtů, správným přístupem k hospodaření obce, revizí stávajících smluv a pronájmu majetku se nám podařilo navýšit stav finančního majetku obce za osm let o téměř 50 milionů korun. Tyto finance jsou připraveny k uskutečnění budoucích záměrů v obci.

Za hlavní úspěchy svého spoluúčinkování v zastupitelstvu obce považuji realizaci následujících akcí:
 

 • rekonstrukce objektu na fotbalovém hřišti včetně vybudování občerstvení
 • vybudování multifunkčního hřiště a workoutových cvičebních prvků v areálu stadionu
 • revitalizace melioračního potoka v ulicích Palackého a U Stadionu
 • vybudování nových autobusových zastávek
 • vydláždění chodníků k zastávkám spojů č.3 a 18 a nového chodníku k tělocvičně
 • oprava střechy objektu autodílny
 • výměna oken a vchodových dveří v tělocvičně a oprava střechy
 • celková oprava objektu čp. 200 včetně výstavby nové haly pro potřeby technických služeb obce
 • rekonstrukce jídelny ZŠ
 • organizační sloučení základní a mateřské školy a přesun jednoho oddělení MŠ do prostor základní školy včetně realizace nutných stavebních úprav
 • výměna oplocení dětského hřiště a rozšíření herních prvků na hřišti
 • rozšíření kamerového systému v obci
 • nové webové stránky obce
 • rozšíření systému sběru tříděného odpadu
 • znovuotevření domku br. Veverkových včetně stavebních oprav památníku


Za úspěch považuji i znovuobnovení tradice obecních plesů, k nimž se v poslední době přidal i ples sportovců, dále potom pořádání každoročních slavností Rozloučení s létem, pořízení biopopelnic, které jsou zájemcům z řad občanů poskytovány zdarma a prodej bytů ve dvou bytových domech obce stávajícím nájemníkům.

Podařilo se nám zachovat ordinace praktického a zubního lékaře po ukončení činnosti dosavadních lékařů.

Po několikaletém snažení je připraven projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu, v současné době je podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vlastní realizace stavby bude na novém vedení obce včetně podání žádosti o poskytnutí dotace (ta může činit až 4 mil. Kč).

Před dokončením je i projekt na vybudování klidové zóny před obecním úřadem po likvidaci zchátralého objektu bývalé restaurace Lesanka.


Na druhé straně zůstává nedořešené zastavení modernizace spalovny nebezpečných odpadů na katastru obce. Přes četná jednání s městem Pardubice za účasti právníků a odborníků krajského úřadu se nepodařilo tuto akci zastavit. V souvislosti s tím je třeba dokončit i změnu územního plánu obce vynucenou rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

To jsou úkoly, které čekají na nové zastupitele v nejbližší době.

Závěrem bych chtěl poděkovat současným i bývalým zastupitelům, pracovníkům obce a dalším občanům, kteří různou měrou přispěli k rozvoji obce za mého působení ve funkci starosty. Přeji celé obci Rybitví, aby se jí i do budoucna dařilo alespoň tak jako dosud a Vám občanům přeji, abyste zde byli spokojeni.

 

Ing. Radim Voltr, starosta obce Rybitví

 

Příloha : Návrh řešení rekonstrukce OÚ a parku  

 

Vložený dokument

obecní dům a park připravený projekt do územního řízení pdf pdf 836 kB
Datum a čas: 03.10.2018 12:20
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky