Obec Rybitví

Obsah stránky

Sociální pracovník Lázně Bohdaneč

 
 • potřebuje radu nebo pomoc?
 • dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?
 • potřebuje pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?
 • chcete něco změnit?
 
Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA ve městě, kde pobýváte. Sociální pracovník Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. 
 
 
V jakých oblastech Vám může sociální pracovník pomoci?
 
Bydlení
 
 • pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.
 
Finance
 
 • poradenství týkající se půjček a vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí
 • doporučení na specializovaná místa, pomoc při podání návrhu na oddlužení, poradenství v oblasti spotřebitelských smluv, pomoc při komunikaci s věřiteli, spolupráce při domluvě splátkových kalendářů, poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze
 
Zaměstnanost
 
 • podpora při vyhledávání zaměstnání a při uplatnění na trhu práce, pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při sepisování životopisů, doprovod při jednání na úřad práce a zaměstnavateli, nácvik vhodného chování při jednání se zaměstnavatelem, podpora pravidelné docházky do zaměstnání
 
Jednání na úřadech a dalších institucích
 
 • pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod při jednání na úřadech, nácvik vhodného chování při jednání na úřadech, nácvik telefonování při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při zprostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádostí o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování občanství a osobních dokladů, pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy
 

Zajištění péče druhé osoby

 
 • poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče druhými osobami – např. máte blízkou osobu v LDN a nevíte jak zajistit péči po propuštění, nácvik, jak pečovat s druhou osobou, poradenství při úpravě bydlení osoby s omezenou hybností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a pomoc při zajištění pomůcky, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby
 
Vzdělání, výchova dětí
 
 • poradenství při výchově dětí, podpora pravidelné školní docházky, pomoc při mimoškolní přípravě dětí, pomoc při komunikaci se školami, podpora smysluplného trávení volného času

 

Pomoc při řešení dalších sociálních situacích, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka
 
Sociální pracovník vždy
 
 • respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu.
 • poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti. 
 • sociální postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace.
 • nabídne možnosti řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí a můžete kdykoliv spolupráci ukončit. 
 • podporuje samostatnost a schopnosti klientů.
 • přistupuje ke každému individuálně a je pro Vás partnerem
 • dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem
 
Komu může sociální pracovník pomoci?
 
 • osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním onemocněním
 • osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkům
 • osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě
 • osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislosti na alkoholu, na hracích automatech, na drogách)
 • obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
 • imigrantům (osobám přistěhovalým ze zemí EU, EHP a dalších zemí) 
 • rodinám s dětmi (kde dochází k zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, kde se vyskytují výchovné problémy dětí, vztahové problémy v rodině atd.)
 
Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně
 
Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější kontaktovat sociálního pracovníka telefonicky, případně e-mailem a domluvit si osobní setkání a na základě domluvy Vás může sociální pracovník osobně navštívit.
 
Kontakty:
 
Romana Korecová
Tel. 466 797 075, 778 005 225
 
Městský úřad Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 41
533 41 Lázně Bohdaneč 
 
Sociální pracovník je přítomen:
 
 • pondělí, středa : 8 – 12, 13 - 17 h
 • úterý, čtvrtek, pátek: 9 – 14 h
 
 
Datum a čas: 21.05.2020 06:30
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky