Obec Rybitví

Obsah stránky

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016 – zapojte se i Vy

 

Od 2. do 10. ledna 2016 se bude konat Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce v naší zemi. Pořádá ji Charita ČR a v Rybitví se do ní můžete zapojit i Vy.

Skupinky tří králů každoročně navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje v novém roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka obecního úřadu. Předem Vám děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.

Jako každým rokem zůstane většina vybrané částky v regionu, kde se sbírka koná. Získané prostředky budou použity zejména na podporu charitní domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi.

Chcete-li pomoci s koledováním nebo materiálním darem (např. občerstvením pro koledníky), kontaktujte prosím koordinátora dobrovolníků Oblastní charity Pardubice (tel.: 775 296 842, e-mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz). Můžete přijít společně se svými kamarády nebo rodinnými příslušníky.

Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se Charita řídí při své každodenní práci, když poskytuje služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi.

Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na Pardubicku. Charitní pomoc je určena především lidem se sníženou soběstačností (senioři, lidé s chronickým onemocněním či zdravotním postižením). Těm Charita nabízí domácí zdravotní a hospicovou péči, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Dále pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Více informací najdete na webu www.pardubice.charita.cz.

Oblastní charita Pardubice Vám přeje požehnané vánoční svátky a pokojný rok 2016.

Za Oblastní charitu Pardubice

Vojtěch Homolka

 

 

Datum a čas: 26.11.2015 09:30
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky