Obec Rybitví

Obsah stránky

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016 – zapojte se i Vy

 

Od 2. do 10. ledna 2016 se bude konat Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce v naší zemi. Pořádá ji Charita ČR a v Rybitví se do ní můžete zapojit i Vy.

Skupinky tří králů každoročně navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje v novém roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka obecního úřadu. Předem Vám děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.

Jako každým rokem zůstane většina vybrané částky v regionu, kde se sbírka koná. Získané prostředky budou použity zejména na podporu charitní domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi.

Chcete-li pomoci s koledováním nebo materiálním darem (např. občerstvením pro koledníky), kontaktujte prosím koordinátora dobrovolníků Oblastní charity Pardubice (tel.: 775 296 842, e-mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz). Můžete přijít společně se svými kamarády nebo rodinnými příslušníky.

Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se Charita řídí při své každodenní práci, když poskytuje služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi.

Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na Pardubicku. Charitní pomoc je určena především lidem se sníženou soběstačností (senioři, lidé s chronickým onemocněním či zdravotním postižením). Těm Charita nabízí domácí zdravotní a hospicovou péči, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Dále pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Více informací najdete na webu www.pardubice.charita.cz.

Oblastní charita Pardubice Vám přeje požehnané vánoční svátky a pokojný rok 2016.

Za Oblastní charitu Pardubice

Vojtěch Homolka

 

 

Datum a čas: 26.11.2015 09:30
Napsal: Petr Lupínek
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Rybitví na adrese Školní 180 byla veškerá agenda přesunuta na adresu Školní 126 (do prostor bývalé mateřské školky). Úřední deska byla přesunuta o cca 20 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Školní.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.10

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 22. 10. 2021 do 14:00 zkušební střelby.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky