Obec Rybitví

Obsah stránky

Informace vedení Honebního společenstva Rybitví

Vyvěšeno: od 24.03.2023 do ---
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Informace vedení Honebního společenstva Rybitví 


Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit za společenstvo majitelů zdejších pozemků, že venčíte své čtyřnohé kamarády v uznané myslivecké honitbě.

Denně zde projde až sto psů. Někteří návštěvníci své psy nechávají volně pobíhat a ti jako predátoři divoké zvěři znepříjemňují život. Pro psa je to pouze proběhnutí se a zábava, po které se vrátí domů k plné misce potravy. Lesní zvěř je ovšem po takovém nedobrovolném útěku často tak vysílena, že může na místě uhynout. Mnohdy stačí i jen pachová stopa psa, která způsobí mezi obyvateli lesa rozruch a vyvolá stres.

V této lokalitě se z důvodu silné populace a škod černé zvěře provádí intenzivně odlov, zejména od večerních do ranních hodin. Není výjimkou v této době venčení psů, a to i v zakázaném prostoru popílkoviště. Z tohoto důvodu Vás slušně žádáme i jménem zemědělců, abyste prováděli venčení v těch prostorách, kde nenarušíte zejména v jarních a zimních měsících klid zvěře, což se projeví i v odlovu divokých prasat.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že jsme požádali myslivecké sdružení o řešení této situace. Podle zákona může být neukázněný návštěvník zadržen mysliveckou stráží a předán policii k dalšímu opatření.

Pevně věříme, že po našem upozornění bude vše v pořádku. 

za honební společenstvo
Jiří Müller, místostarosta

 

Zákaz volně pobíhajících psů v honitbě upravuje zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.

§8
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.

§10
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Řada soudních judikátů stanovila, že pod vlivem vůdce je pes pouze na vodítku, rozhodnutí soudů bylo podloženo mnoha znaleckými posudky soudních znalců. Výcvik psů lze provádět jen se souhlasem nájemce honitby (v tomto případě se provádí i bez vodítka).

Dále zákon říká, že porušení stanoveného omezení nebo zákazu je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 30 tisíc Kč.

 


Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Informace vedení Honebního společenstva Rybitví pdf pdf 406 kB

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky