Obec Rybitví

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

O názvu obce

Již citovaný Antonín Profous 12) uvádí, že základem jména "Rybitví" bylo staroslověnské slovo "rybitev" (= rybář), které v češtině zaniklo, ale dodnes se udrželo v polském slově "rybitw". V polštině jsou hojná místní jména "Rybitwy" (= Rybáře). V češtině je toto místní jméno v singuláru a středním rodě. Rybitví, staročesky "Rybitvie" znamená tedy "rybářovo" nebo "rybářské" (místo). Obdobně původ názvu obce vysvětluje již F. K. Rosůlek: "…Původ jména obce jest jasný; rybitev jest rybář a osada, kde rybáři byli, nazvána Rybitva neb Rybitvy …čili Rybáře" 13) Svérázné vysvětlení původu jména podává jedna místní legenda. Já jsem ji zachytil v této podobě: "Otec měl dva syny. Jeho jediným majetkem byla chalupa a rybník. Když otec zemřel, začali se oba bratři mezi sebou přít o to, jak si rozdělí dědictví. Jablkem sváru byl rybník, jejich jediná obživa. Hádali se velmi dlouho, až toho staršího a moudřejšího napadlo šalamounské řešení a řekl svému bratru: "Voda nechť je má a ryby tví". Toto řešení bylo tak neslýchané, že lidé počali nazývat tuto osadu "Rybitví". Tak prý měl vzniknout název obce. O bezmála jedno století dříve nežli já zachytil F. K. Rosůlek tuto legendu v trochu jiném znění: "Dva dávní sousedé v místech nynější obce přeli se dlouho o jezero, v kterém každý z nich chtěl lovit ryby. Když rozepře již tuze dlouho trvala , omrzelo to ústupnějšího z nich i pravil: "Voda je má, ale ryby jsou tví". Z čehož častým opakováním výroku "ryby tví" mezi lidem vzniklo jméno Rybitví, jež zůstalo sídlům usmířených sousedů a pak i vzrůstající dědině." 13) Legenda je to půvabná, avšak poněkud ahistorická. Okolí Pardubic, a tedy i okolí Rybitví, bylo dříve skutečně rybníkářskou oblastí. Jenže budovat rybníky na svém panství začal až Vilém z Pernštejna, který kunětickohorské panství, pod nějž Rybitví spadalo, zakoupil až roku 1491 ( v témže roce zakoupil i panství pardubické), zatímco "Rybitwy" známe už z roku 1377, kdy zde žádné rybníky nebyly! Je tedy Profousovo odvození jména obce od "rybáře" špatné? Patrně ne. Obec Rybitví se ještě před necelým stoletím rozkládala o víc jak kilometr na jih směrem k Labi. "Posun" obce byl zapříčiněn růstem továrny VCHZ Synthesia, která od konce šedesátých let postupně pohltila staré Rybitví, Lhotku Blatníkovskou i zbytky někdejší tvrze Blatník. Můžeme tedy předpokládat, že se Rybitwy na konci 14. století rozkládaly při břehu řeky a že to byla ves rybářů. To, že legenda zmiňuje rybníky, svědčí o tom, že tato legenda vznikla někdy v době od 16. do 18. století, kdy byla poté většina východočeských rybníků vysušena a uvolněná půda znovu kolonizována. Zbytky rybníků jsou mnohde patrné dodnes. Kupříkladu silnice z Pardubic do Bohdanče v úseku, kdy vede skrz továrnu, jde po hrázi někdejšího rybníka.    
 

Pramen : Okresní archív Pardubice   
                                                                        

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Rybitví na adrese Školní 180 byla veškerá agenda přesunuta na adresu Školní 126 (do prostor bývalé mateřské školky). Úřední deska byla přesunuta o cca 20 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Školní.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.10

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 22. 10. 2021 do 14:00 zkušební střelby.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky