Obec Rybitví

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

O názvu obce

Již citovaný Antonín Profous 12) uvádí, že základem jména "Rybitví" bylo staroslověnské slovo "rybitev" (= rybář), které v češtině zaniklo, ale dodnes se udrželo v polském slově "rybitw". V polštině jsou hojná místní jména "Rybitwy" (= Rybáře). V češtině je toto místní jméno v singuláru a středním rodě. Rybitví, staročesky "Rybitvie" znamená tedy "rybářovo" nebo "rybářské" (místo). Obdobně původ názvu obce vysvětluje již F. K. Rosůlek: "…Původ jména obce jest jasný; rybitev jest rybář a osada, kde rybáři byli, nazvána Rybitva neb Rybitvy …čili Rybáře" 13) Svérázné vysvětlení původu jména podává jedna místní legenda. Já jsem ji zachytil v této podobě: "Otec měl dva syny. Jeho jediným majetkem byla chalupa a rybník. Když otec zemřel, začali se oba bratři mezi sebou přít o to, jak si rozdělí dědictví. Jablkem sváru byl rybník, jejich jediná obživa. Hádali se velmi dlouho, až toho staršího a moudřejšího napadlo šalamounské řešení a řekl svému bratru: "Voda nechť je má a ryby tví". Toto řešení bylo tak neslýchané, že lidé počali nazývat tuto osadu "Rybitví". Tak prý měl vzniknout název obce. O bezmála jedno století dříve nežli já zachytil F. K. Rosůlek tuto legendu v trochu jiném znění: "Dva dávní sousedé v místech nynější obce přeli se dlouho o jezero, v kterém každý z nich chtěl lovit ryby. Když rozepře již tuze dlouho trvala , omrzelo to ústupnějšího z nich i pravil: "Voda je má, ale ryby jsou tví". Z čehož častým opakováním výroku "ryby tví" mezi lidem vzniklo jméno Rybitví, jež zůstalo sídlům usmířených sousedů a pak i vzrůstající dědině." 13) Legenda je to půvabná, avšak poněkud ahistorická. Okolí Pardubic, a tedy i okolí Rybitví, bylo dříve skutečně rybníkářskou oblastí. Jenže budovat rybníky na svém panství začal až Vilém z Pernštejna, který kunětickohorské panství, pod nějž Rybitví spadalo, zakoupil až roku 1491 ( v témže roce zakoupil i panství pardubické), zatímco "Rybitwy" známe už z roku 1377, kdy zde žádné rybníky nebyly! Je tedy Profousovo odvození jména obce od "rybáře" špatné? Patrně ne. Obec Rybitví se ještě před necelým stoletím rozkládala o víc jak kilometr na jih směrem k Labi. "Posun" obce byl zapříčiněn růstem továrny VCHZ Synthesia, která od konce šedesátých let postupně pohltila staré Rybitví, Lhotku Blatníkovskou i zbytky někdejší tvrze Blatník. Můžeme tedy předpokládat, že se Rybitwy na konci 14. století rozkládaly při břehu řeky a že to byla ves rybářů. To, že legenda zmiňuje rybníky, svědčí o tom, že tato legenda vznikla někdy v době od 16. do 18. století, kdy byla poté většina východočeských rybníků vysušena a uvolněná půda znovu kolonizována. Zbytky rybníků jsou mnohde patrné dodnes. Kupříkladu silnice z Pardubic do Bohdanče v úseku, kdy vede skrz továrnu, jde po hrázi někdejšího rybníka.    
 

Pramen : Okresní archív Pardubice   
                                                                        

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky